CAMAT DAN SEKRETARIS CAMAT LAMURU

74

Lamuru – Camat Lamuru dan Sekretaris Camat Lamuru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 824.4-317 Tanggal : 25 September 2023.

Camat Lamuru :                                                                                                                  Nama            : ANDI. ASWAT, S.Sos., M.Si                                                                      NIP.               : 19690728 199803 1 006                                                                          Pangkat/Gol.  : Pembina Tk. I/IVb                                                                                    Jabatan          : Camat

Sekretaris Camat :                                                                                                              Nama            : A. ABD. MUSAKKIR, S.H                                                                          NIP.               : 19710901 200604 1 013                                                                          Pangkat/Gol.  : Penata Tk. I/IIId                                                                                      Jabatan          : Sekretaris Camat